ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย

52 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  43000

โทรศัพท์ 0 – 4299 – 0691

โทรสาร 0 – 4299 – 0692

e-mail : nongkhai@otep.mail.go.th