กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงายุ สำนักงาน สกสค จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” และกิจกรรม กีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย