ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโท โกศล ประทุมชาติ) และคณะทำงานฯ

ต้อนรับที่ปรึกษา S__4980823 S__4980822 S__4980821 S__4980751 S__4980748 S__4980819 S__4980817 S__4980740 S__4980824S__4980853 S__4980851 S__4980850 S__4980849 S__4980848 S__4980847 S__4980845 S__4980843 S__4980842