นายจรูญ มะลาดวง ผอ.สกสค.นค. รับการสวัสดีปีใหม่ 2564 จากธนาคารออมสิน เขตหนองคาย กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ตัวแทนบริษัทโตเกียวประกันชีวิต และ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย ร่วมพร้อมใจสวัสดีปีใหม่

ผอ.จรูญ มะลาดวง รับไหว้และรับกระเช้าปีใหม่ 2564  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย  โดยมีธนาคารออมสิน เขตหนองคาย  กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ตัวแทนบริษัทโตเกียวประกันชีวิต และ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_16

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_20

ตัวแทนบริษัทโตเกียวประกันชีวิต

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_17

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_21

กศน.เมืองหนองคาย

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_37

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_24

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_30

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_35

ธนาคารมสิน เขต หนองคาย

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_41

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_44

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_47

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_52

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_58

มอบกระเช้าปีใหม่_210308_63