ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองพระพุทธรูปและเหรียญนวโลหะ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)  ซึ่งในการจัดสร้างจะมีพิธีพุทธาภิเษกและจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

พระพุทธรูปหน้าตัก 3 นิ้ว ทองเหลืองรมดำ จำนวน 10 องค์ ๆ ละ 2,000 บาท

เหรียญนวโลหะ จำนวน 1,000 เหรียญ ๆ ละ 149 บาท

สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือ และขอความอนุเคราะห์เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจเช่าบูชา ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย  ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  โทร.042-990691 ต่อ 102tmabX0vRcV_1517460868 vBU5xoPl9w_1517460868