ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงายุจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงายุจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย

ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_0 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_1 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_2 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_3 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_4 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_5 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_6 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_7 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_8 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_9 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_10 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_11 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_12 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_13 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_14 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_15 ประชุมคณะฯศูนย์ดูแลครู 28-12-2563_210308_16