ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นัดหมายจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 unnamed (1) unnamed (2) unnamed unnamed (4) unnamed (3)