ประมวลภาพกิจกรรม สกสค.หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 66 พรรษา”

28-07-61 วันเกิด ร1028 กค 61 วัน ร10_181002_0001 28 กค 61 วัน ร10_181002_0002 28 กค 61 วัน ร10_181002_0003 28 กค 61 วัน ร10_181002_0004 28 กค 61 วัน ร10_181002_0005 28 กค 61 วัน ร10_181002_0006 28 กค 61 วัน ร10_181002_0007 28 กค 61 วัน ร10_181002_0008 28 กค 61 วัน ร10_181002_0009