ประมวลภาพกิจกรรม สกสค.หนองคาย เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดหนองคาย

20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0024 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0025 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0026 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0027 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0028 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0029 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0030 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0031 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0032 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0033 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0034 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0035 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0036 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0037 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0038 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0039 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0040 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0041 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0042 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0043 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0044 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0045 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0046 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0047 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0048 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0049 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0050 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0051 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0052 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0053 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0054 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0055 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0056 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0057 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0058 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0059 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0060 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0061 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0062 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0063 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0064 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0065 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0066 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0067 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0068 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0069 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0070 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0071 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0072 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0073 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0074 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0075 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0076 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0077 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0078 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0079 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0080 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0081 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0082 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0083 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0084 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0085 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0086 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0087 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0088 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0089 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0090 20กย61ศูนย์ดูแล_181002_0090_0 27สค61เลขาเยี่ยม สกส_181002_0023