ผอ.สกสค. 5 จังหวัดอีสานตอนบน ดูงาน สกสค.หนองคายและประชุมแลกเปลี่ยน เมื่อ 12 มีนาคม 2564

o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_4 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_7 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_15 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_16 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_19 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_20 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_24 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_26 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_29 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_33 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_43 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_45 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_56 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_58 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_64 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_66 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_72 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_74 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_75 o6d9fd98560a073dbb2db2d291632a6f6_35203881_210315_84