ผู้บริหารและครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยา สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ 2564 ถึง นายจรูญ มะลาดวง ผอ.สกสค.จังหวัดหนองคาย

ผู้บริหารและครู ร.ร.น้ำสวยวิทยา สวัสดีปีใหม่_210308_0 ผู้บริหารและครู ร.ร.น้ำสวยวิทยา สวัสดีปีใหม่_210308_1 ผู้บริหารและครู ร.ร.น้ำสวยวิทยา สวัสดีปีใหม่_210308_2 ผู้บริหารและครู ร.ร.น้ำสวยวิทยา สวัสดีปีใหม่_210308_3 ผู้บริหารและครู ร.ร.น้ำสวยวิทยา สวัสดีปีใหม่_210308_4