มหกรรม”คลินิคเพื่อนครู” มหกรรมช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

มหกรรม”คลินิคเพื่อนครู” มหกรรมช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยธนาคารอมสินเขตหนองคาย ร่วมกับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย และ สพฐ. ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย

9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_0 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_3 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_4 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_5 - Copy 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_5 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_6 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_7 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_8 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_9 - Copy 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_9 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_10 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_11 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_12 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_13 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_14 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_15 9-11 มี.ค. 64 มหกรรมคลินิคเพื่อนครู_210315_16