มอบค่าจัดการศพและร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อ.ศุภชัย อุตทะคะวาปี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

6-03-64 มอบพวงหรีดพัดลม ผอ.ศุภชัย อุตทะคะวาปี_210308_0 6-03-64 มอบพวงหรีดพัดลม ผอ.ศุภชัย อุตทะคะวาปี_210308_1 6-03-64 มอบพวงหรีดพัดลม ผอ.ศุภชัย อุตทะคะวาปี_210308_2 6-03-64 มอบพวงหรีดพัดลม ผอ.ศุภชัย อุตทะคะวาปี_210308_3 6-03-64 มอบพวงหรีดพัดลม ผอ.ศุภชัย อุตทะคะวาปี_210308_4 8 มี.ค. 64 มอบค่าจัดการศพ ในงานพระราชทานเพลิงศพ_210315_1 8 มี.ค. 64 มอบค่าจัดการศพ ในงานพระราชทานเพลิงศพ_210315_3 8 มี.ค. 64 มอบค่าจัดการศพ ในงานพระราชทานเพลิงศพ_210315_4