มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย  มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4,000 บาท มอบแก่ เด็กหญิงนัทธมน  อุ่นมะดี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,000 บาท มอบแก่ นายสุทิวัส  ใจขาน

ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561unnamed (2) unnamed (5) unnamed