รดน้ำขอพร ผอ.สกสค.จังหวัดหนองคาย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

พนักงานเจ้าหน้าสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย  รวมใจรดน้ำขอพรจาก ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย โดยท่านผู้อำนวยการได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่สงน้ำองค์พระพฤหัสบดี   เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561S__3776579

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

S__3776581

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

S__3776582

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

S__3776587 S__3776586 S__3776585