วันต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

สำนักงาน  สกสค.  จังหวัดหนองคาย  ร่วมกิจกรรมวันต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดงานเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคี ทุกภาคส่วนในการสร้างความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันเสาร์            ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคายZ5 Z2 Z1 Z4