วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ุ 2564 วางพวงหรีดเคารพศพนายกิตติศักดิ์ บุญเปีย

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ุ 2564 นายจรูญ  มะลาดวง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย  วางพวงหรีดเคารพศพนายกิตติศักดิ์  บุญเปีย พร้อมกับแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุญเปีย ณ ศาลากุศลสงเคราะห์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง นายกิตติศักดิ์  บุญเปีย อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เสียชีวิตด้วยโรคเฉียบพลันด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตก สิริรวมอายุ 61 ปี

18 กพ 64 มอบค่าจัดการศพ ปลัดเปีย_210308_5 18 กพ 64 มอบค่าจัดการศพ ปลัดเปีย_210308_4 18 กพ 64 มอบค่าจัดการศพ ปลัดเปีย_210308_0 18 กพ 64 มอบค่าจัดการศพ ปลัดเปีย_210308_1 18 กพ 64 มอบค่าจัดการศพ ปลัดเปีย_210308_2 18 กพ 64 มอบค่าจัดการศพ ปลัดเปีย_210308_3