สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนงคาย ประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุและรับมอบสิ่งของดูแลครู ในวันที่ ที่ 24 มิถุนายน 2563

ปาะชุมศูนย์ผู้สูงอายุ 24มิ.ย.63_200708_0030 รับมอบสิ่งของ 23 มิ.ย. 2563_200708_0034 ปาะชุมศูนย์ผู้สูงอายุ 24มิ.ย.63_200708_0030 ปาะชุมศูนย์ผู้สูงอายุ 24มิ.ย.63_200708_0036 ปาะชุมศูนย์ผู้สูงอายุ 24มิ.ย.63_200708_0030 ปาะชุมศูนย์ผู้สูงอายุ 24มิ.ย.63_200708_0028 ปาะชุมศูนย์ผู้สูงอายุ 24มิ.ย.63_200708_0027 ปาะชุมศูนย์ผู้สูงอายุ 24มิ.ย.63_200708_0023