อบต.หนงกอมเกาะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้มาสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และเข้าเยี่ยมเยียน ผอ.จรูญ มะลาดวง

อบต.หนงกอมเกาะ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้มาสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และเข้าเยี่ยมเยียน ผอ.จรูญ  มะลาดวง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.หนองคาย