24 กุมภาพันธ์ 2564 บริการผู้สูงวัยและประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดหนองคายครั้งที่ 2/2564

ภาพนิ่ง1 ภาพนิ่ง2 ภาพนิ่ง3